Emotionally Focused Couples Therapy

EFT, Emotionally Focused Therapie,  is relatietherapie gebaseerd op de hechtingstheorie. De emoties van de partners worden centraal gesteld en het doel is een verbeterde emotie-interactie tussen de partners waardoor een veilige hechting en binding kan ontstaan.  

Volgens de hechtingstheorie heeft iedereen een primaire behoefte om zich te hechten aan anderen; aan ouders, aan je partner, aan je kinderen. De aangeboren hechtingsbehoefte, en de daarmee samenhangende angst voor scheiding en isolement, vormt een drijfveer voor ons handelen. Wanneer we ons bedreigd voelen binnen de hechtingsrelatie kunnen we   boos worden, aanvallen of ons juist gaan terugtrekken en afzonderen.  Het resultaat is vaak dat partners elkaar niet meer kunnen vinden en het ene gedrag, bijvoorbeeld terugtrekken, het andere gedrag, aanvallen versterkt. Partners komen samen in een vicieuze cirkel terecht die zij niet meer kunnen doorbreken.  De therapie heeft als centraal doel het bewust worden van het ineffectieve patroon, het doorbreken van het interactiepatroon en het oefenen met nieuw gedrag, wat de band tussen u en uw partner zal versterken.